TrueConf Araştırma Sonuçları : Videokonferans bulut, taşınabilir ve kişisel oluyor

TrueConf tarafından geleneksel olarak her yıl sırasıyla çeşitli ülkelerde yapılan Video+ Konferans toplantı etkinlikleri sırasında katılımcılar üzerinde yapılan anket ve çeşitli pazar araştırma sonuçlarına göre kullanıcılar klasik videokonferans sistemlerinin tümleşik iletişim sistemlerinin bir alt bileşeni olmaya doğru eğilim gösterdiğini teyid ediyorlar.

Bu araştırmaya göre, videokonferans toplantı ihtiyacı artık büyük konferans odalarında katılımcıları toplamanın ötesine geçti: araştırma tercih sırasıyla katılımcıların %60’ının ilk olarak videokonferansı çalıştıkları masadan, ikinci olarak % 51’i toplantı odalarından ve son olarak sadece % 7’sinin kiralık video konferans odası kullanma eğiliminde oldukları ortaya çıktı. Bu arada %10 dan fazla katılımcı bir videokonferans oturumuna ofis dışından kendi taşınabilir cihazları üzerinden katılmak istediğini söylemekle birlikte bu bir önceki senenin iki katı artmış olarak görülüyor.


İstatistikler gösteriyor ki anket katılımcıları yakın gelecekte kullanacakları bir alternatif olarak şirket içi sunucularına kuracakları sistemler yerine bulut tabanlı videokonferans çözümlerine daha çok ilgi gösteriyorlar. Katılımcıların sadece %44’ü mevcut yapılarınıkorumak ve kendi videokonferans sistemlerini kendi bünyelerinde tutmak arzusunda olduklarını belirtti ve bu daha önceki senelerde %70 lere varan bir oranda hızla aşağıya düşüş göstermiş oluyor. %10 civarında katılımcı şu anda aktif olarak bulut tabanlı videokonferans sistemi kullandıklarını, %19 ‘u her iki seçeneği birlikte kullandıklarını belirttiler.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan dikkate değer bir detay SVC mimarisi tabanlı görece esnek ve uygun maliyetli videokonferans çözümlerinin uzak ofislerde ki bireysel kullanıcı uygulamalarında çok daha fazla tercih edildiğidir. Uzak ofis kullanıcılarının %29 unun önümüzdeki süreçlerde kuruluş içi sistem odalarına mixing tabanlı donanımsal MCU mimarilerini kurmayı tercih ederken %37 sine yakını SVC tabanlı sunucu yapısını bünyelerine tesis etmeyi istediklerini belirtmişlerdir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde ise mevcut durumda kullanıcıların %41 oranında mixing tabanlı MCU donanımı, %20 oranında SVC teknolojisi içermeyen bulut tabanlı hizmetler ve sadece %12 sinin kendi sistem odalarında kurulu SVC teknolojili videokonferans sunucusuna sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Böylelikle SVC pazarının gelecek yıllarda ne kadar açık olduğunu görebiliyoruz.

2

İlginçtir ki %80 yakın çoğunluk aynı ekranda 10 noktalı katılımcıya kadar çoklu konferansı yeterli bulmakta ve sadece %14 ü 15 katılımcının üzerinde çoklu konferansı aynı ekranda görmeyi talep etmektedir. Çalışmalar gösteriyor ki kullanıcıların %49 videokonferans oturumlarını kendilerinin yönetmesini istemekte ve sadece %40 oranında bir kullanıcı kesimi oturumların bir bilgi işlem yöneticisi tarafından idare eidlmesini istemektedir.

Yarıdan fazlası eğitim, bilim, yüksek teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık ve kamu sektörlerinde çalışan 100 den fazla IT uzmanı, CEO ve IT yöneticinin katıldığığ pazar araştırmamızın toplam sonucunda şunu anlıyoruz ki kullanıcılar devamlı çevirim içi, uzak noktalardan ve çeşitli altyapılardan çok kolaylıkla konferans erişimi sağlayabilecek, yüksek görüntü ve ses kalitesinde sistemlere en makul fiyat ile sahip olmak istemektedirler. Bu da esnek SVC teknolojili ve bulut tabanlı çözümlere olan ilginin her geçen gün artmasını çok net bir şekilde açıklamaktadır.